Terapi for alle
Nadia Siddique, Familieterapeut

Foreldreveiledning

Har du barn med store følelser, dempa følelser, høysensitiv, eller som strever og du trenger veiledning på hvordan du kan møte barnet ditt på en bedre måte? Foreldrerollen kan være krevende, og frustrasjonen kan til tider ta overhånd. Heldigvis er vi programert til å ønske å gi barna våre omsorg og beskyttelse, men likevel kan det oppstå situasjoner hvor vi kan opptre på måter som skaper vonde følelser i både barna og den voksne. Foreldreveildening kan være nyttig for å bedre forstå barnet følelser og behov, og hjelpe foreldrene med å håndtere vanskelige situasjoner på en måte som skaper trygghete både hos barnet og den voksne.

Foreldreveiledning kan også benyttes av foreldre som ikke lenger er sammen, men som ønsker å få til et godt samarbeid rundt felles barn.

Metoder som kan brukes i tillegg til familieterapi er blant annet emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), hvor de sentrale elementene er emosjonsveiledning, reparasjon, atferdsveiledning og blokkeringer, og Circle of securety Parenting/ tygghetssirkelen (COS-P) som er et dvd og refleksjons basert kurs om trygg tilknyttning