Terapi for alle
Nadia Siddique, Familieterapeut

Familieterapi

I en familie eller andre nære relasjoner kan det fort oppstå utfordringer. Om man ser på familien som et system, så er tankegangen i familieterapi at hvis ett familiemedlem har et problem, så vil alle i familien bli både påvirket og påvirke hverandre. Hit kommer man derfor sammen med familie, eller andre nære personer som er viktig for oss, for å løse utfordringene sammen. Videre tenkes det at om ett familiemedlem gjør en endring, vil det påvirke hele systemet og alle relasjonene, slik at det også er mulig å bruke denne terapiformen i individual terapi.

I familieterapiarbeid kan vi blant annet jobbe med å utforske behov, forventninger, mønstre som ikke er hensiktsmessige, og med å endre disse mønstrene. Familieterapi kan for eksempel være nyttig for de som opplever dårlig kommunikasjon, konflikt, opplevelse av å ikke bli forstått, såre følelser, uberabeida hendelser, eller andre viktige temaer.

Flere foreskjellige familieterapeutiske metoder blir benyttet ut i fra behov, både i individual-, par- og familiesamtaler.