Terapi for alle
Nadia Siddique, Familieterapeut

Circle of securety Parenting (COS-P)

Det ligger i genene våre at vi ønsker å føle trygghet. Barn søker trygghet og omsorgsgivere ønsker å kunne gi dem det. Dette foreldreveiledningskurset er et dvd- og refleksjonsbasert kurs som bygger på tilknytningsteori og forskning om hvordan man ivaretar trygghet. Det gir foreldre verktøy for å bedre forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir, samt hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre og fremme trygg tilknyttning. Dette kan også bidra til bedre samspill mellom omsorgsgivere og barna. Trygg tilknytning styrker barn, og er en viktig beskyttelsesfaktor senere i livet. Kurset er delt opp i 8 kapitler, hvor vi jobber med ett kapitel ved hver samtale. I løpet av disse 8 ukene får omsorgsgiverne også mulighet til å reflektere rundt sine egne automatiske triggere, følelser og atferdsmønstre. Målet med kurset er å fremme en trygg relasjon mellom foreldre og barn.